تبلیغ کارآمد در وب سایت

درخواست حذف این مطلب
تبلیغ کارآمد در وب سایت این مقاله از مجموعه عناوین آموزشی (انجمن کتابخانه های تخصصی و دفاتر اطلاع رسانی)انگلستان میباشد و هدف آن ارائه ساده و موجز اطلاع رسانی برای قشر وسیعی از افراد بخصوص اطلاع رسانان و کتابداران استدر این کتاب سعی نویسنده برآن است که بصورت ساده و موثر نکات کلیدی در طراحی صفحه وب ارائه دهد و در این شیوه ارائه حتی المقدور از زبانی ساده و عاری از اصطلاحات دسته بندی کامپیوتر و it بازدید ها 2 فرمت فایل pdf حجم فایل 649 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 78 فروشنده فایل کد کاربری 7152 تمام فایل ها این مقاله از مجموعه عناوین آموزشی (انجمن کتابخانه های تخصصی و دفاتر اطلاع رسانی)انگلستان میباشد و هدف آن ارائه ساده و موجز اطلاع رسانی برای قشر وسیعی از افراد بخصوص اطلاع رسانان و کتابداران است.در این کتاب سعی نویسنده برآن است که بصورت ساده و موثر نکات کلیدی در طراحی صفحه وب ارائه دهد و در این شیوه ارائه حتی المقدور از زبانی ساده و عاری از اصطلاحات فنی استفاده کرده است. فهرست مطالب این فایل:1.تبلیغ:چرا؟مخاطبان 2.راهبرد تبلیغ-طراحی-تعیین اه -شناسایی و انتخاب اقدامات-ارزی و بهبود-حفظ و تداوم 3.تبلیغ از طریغ طراحی-فرآیند کاوش-کاوش پذیری-مقتضیات ویژه موتور کاوش-بازاری چریکی 4.ارسال(میم)-خدمات ارسال(میم) 5.برقراری پیوندها-پیوندهای دوجانبه 6.تعاملات پست الکترونیکی و بازاری با اجازه-ابزارهای بازاری تعاملی پست الکترونیکی 7.مطالب و اطلاعیه های مطبوعاتی-سیاهه ی وارسه اقدامات 8.آگهی مستقیم 9.فر نی و سنجش-ارزی فعالیت پایگاه-اندازه گیری کاوش پذیری مقاله تبلیغ کارآمد در وب سایت فایل تبلیغ کارآمد در وب سایت تبلیغ کارآمد در وب سایت تبلیغ کارآمد در سایت تبلیغ کارآمد در وب آموزش تبلیغ کارآمد در وب سایت تبلیغان در سایت تبلیغات در وب سایت تبلیغات اینترنتی